7 హెమటాలజీ మిషన్లను కలెక్టర్ కు అందజేసిన కృష్ణపట్నం పోర్టు ప్రతినిధులు

41

PV NEWS/ NELLORE;- కోవిడ్ నివారణకు తమవంతు గా 28 లక్షల రూపాయల విలువైన 7 హెమటాలజీ మిషన్స్ ను కలెక్టర్ చక్రధర బాబు కు కృష్ణపట్నం పోర్టు ప్రతినిధులు కి అందచేశారు. ఈ సందర్భంగా కలెక్టరు మాట్లాడుతూ ప్రభుత్వం చేపడుతున్న కోవిడ్ ఆపరేషన్స్ కు కృష్ణపట్నం పోర్టు యాజమాన్యం సహకరించడం అభినందనీయమన్నారు. ఈ పరికరాలను ప్రభుత్వ ఆస్పత్రుల్లో ట్రయాజనింగ్ పరీక్షలు చేయడానికి వినియోగిస్తామన్నారు. కార్యక్రమంలో డి.ఎం.హెచ్.ఓ రాజ్యలక్ష్మి, డి.సి.హెచ్.ఎస్ చెన్నయ్య, కృష్ణపట్నం పోర్టు పి.ఆర్.ఓ, అధికారులు పాల్గొన్నారు.