ముఖ్యమంత్రికి తెలిసే విశాఖ ఉక్కు పరిశ్రమ ఒప్పందం జరిగింది… బిజెపి నేతలు…

103

PV NEWS/NELLORE;- ముఖ్యమంత్రికి తెలిసే విశాఖ ఉక్కు పరిశ్రమ ఒప్పందం జరిగింది… బిజెపి నేతలు…